Wyszukiwarka
Wybrane
Subskrypcja

Regulamin

 Większość wyrobów bez kamienia znajduje się w stałej ofercie. Wszystkie wyroby są wykonywane przeze mnie ręcznie, zatem mogą się minimalnie różnić od przedstawionego na zdjęciu. Wyroby z kamieniem są jednostkowe, zdjęcia przedstawiają konkretny produkt.

  Pojęcia podstawowe
- Sprzedawca: Zofia Gladysz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Zofia Gładysz, ul. Wykładowa 48, 51-520 Wrocław, NIP: 8971233685., REGON: 932849679  w Sklepie pod nazwą zofiagladysz.com
- Klient: podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży- osoba która ukończyła 18 lat
- Konsument: osoba fizyczna, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Regulamin: niniejszy regulamin
- Towar: produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogący być przedmiotem umowy sprzedaży
- Umowa sprzedaży: umowa dot. sprzedaży towarów zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
- Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów od Sprzedawcy na odległość
 
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy między Sprzedawcą a Klientem, a dotyczące sprzedaży Towarów w sklepie pod adresem www.zofiagladysz.com
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego
 
 
 Składanie zamówień, płatność i realizacja zamówień
 1.Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu. 
W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień regulaminu sklep internetowy zofiagladysz.com jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia . 
3. Ceny podane na stronie zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów wysyłki.
 
4. Płatność możliwa jest poprzez:
 
 1. Online- Tpay (po zakupie następuje automatyczne przekierowanie do systemu)

2. przelewem na konto: 
Zofia Gładysz 
Alior Bank 62 2490 0005 0000 4000 1944 5194

 

3. Przelewy zagraniczne (najlepiej przez: www.wise.com)

IBAN: PL62 2490 0005 0000 4000 1944 5194

SWIFT:ALBPPLPW

 

5. Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wpływu pieniedzy na konto. Z uwagi na dużą ilość zamówień, czas ten może ulec wydłużeniu.
6. Wysyłka Towarów na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem kuriera FedEx, Pocztex, lub InPost (paczkomaty).
Przesylki zagraniczne:
-Poczta Polska
7. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 
Rękojmia
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeśli Towar ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC. 
2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 
4. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 
6. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta
 
Odstąpienie od umowy sprzedaży
1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin ten rozpoczyna się w momencie objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem
2. W celu odstąpienia od umowy kupna należy złożyć stosowne oświadczenie. Można skorzystać z formularza znajdującego się na stronie.
3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. na adres Zofia Gładysz , ul. Wykładowa 48, 51-520 Wrocław
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę)
7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. 
8.Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 
Aktualne znaki probiercze:
 
Ochrona danych osobowych i prywatności
1. Kupujący wypełniając interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towarów przez Usługodawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy są przekazywane Sprzedawcy celem realizacji umowy sprzedaży Towarów.
4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towarów.
5. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
7. Zbiory danych osobowych figurują w rejestrze zbiorów danych osobowych Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
8. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze sklepuy bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informacja o plikach cookies znajduje się na stronie
Facebook